När du köper FIJI Water stöder du samtidigt en rad olika miljöarbeten. Dels är tillverkningen miljökompenserad.
FIJI Water Foundation skyddar också stora ytor regnskog. Närmare bestämt 17 806 ha.

”The FIJI Water Foundation and Conservation International partner together to protect the Sovi Basin, Fiji’s largest remaining undisturbed lowland forest, by establishing more than 40,000 acres of protected land. These efforts help conserve endangered habitats while providing economic and social benefits for the Fijian people.”

”In this first-of-its-kind community development and conservation program, FIJI Water Foundation and Conservation International have teamed up with the traditional landowners of the Nakauvadra Range to reforest degraded grasslands. Not only is this program helping the local environment, it’s also empowering local economies to flourish as well.”

För mer information:
http://www.conservation.org/partners/Pages/fiji-water-foundation.aspx

Fyrkantiga
flaskor.

FIJI Water tog redan ifrån början fram en flaska som var fyrkantig. Detta för att minska ”spill ytan” man får genom att ha runda flaskor vid transporter. Detta är bara ett av exemplen på hur FIJI Water tänker kring sitt miljöarbete. Ett arbete som fortgår hela tiden.